อาทิเช่น
 
   
  พระธาตุดอยตุง
     เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีกุนสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปลาร้า) แล้วมอบให้แก่ พระเจ้าอชุตราช ได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้บนดอยแห่งนี้ แล้วให้ทำตุง (ธง) มีความยาว 1,000 วาปักบนยอดเขาหากตุงปลิวไปถึงที่ใดก็กำหนดให้เป็นฐานของพระเจดีย์
 
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (ไทย-พม่า)
     จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ เป็นต้น
 
   
 
   
  วัดถ้ำป่าอาชาทอง
     ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถือเป็น Unseen in Thailand อีกแห่งหนึ่ง (พระขี่ม้าบิณฑบาต)
 
ไร่บุญรอด
     ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสำหรับภายในไร่บุญรอดเพาะปลูกพื้นหลากหลายชนิด แต่ที่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ ไร่ชาอู่หลงสายพันธุ์จินซวน (Jin Xuan) หรือ ชาอู่หลงเบอร์ 12 เป็นชาสายพันธุ์ไต้หวัน ที่ปลูกบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ กล้างไกลลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม ทั้งนี้ ชาอู่หลงเบอร์ 12 นิยมปลูกด้วยความสูงของพื้นที่ 450 เมตรจากระดับน้ำทะเล เพราะทำให้ได้กลิ่นหอม รสเลิศ
 
   
 
   
  ไร่ชาฉุยฟง
     ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย โดยมี ประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากว่า 40 ปี ปัจจุบัน บริษัท ฉุยฟง เป็นผู้ผลิตชาผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออก มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น โออิชิ มาลี ยูนีฟลิปตัน เป็นต้น สวนชาตั้ง อยู่บนเนื้อที่กว่า1,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง ซึ่งอยู่บนพื้นที่ี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร และมีบรรยากาศ โดยรอบปกคลุมด้วยหมอกตลอดปี ด้วยความความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่า พันไร่ โดยจะปลูกโค้งวน ตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได ซึ่งดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่น
 
ไร่เชิญตะวัน
     ท่านว.วชิรเมธี มีความปรารถนาที่จะจัดหาสถานที่แห่งหนึ่งสำหรับเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก โดยสถานที่แห่งนั้นจะต้องมีเนื้อที่กว้างขวาง สำหรับรองรับการจัดหลักสูตรสมาธิภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ด้วยแมกไม้ไพรพงก่อให้เกิดความสดชื่นรื่นเย็นแก่ผู้มาศึกษาและปฏิบัติธรรม เมื่อแสดงเจตนารมณ์เช่นนี้ออกไปในวงกว้าง มีพุทธศาสนิกชนหลายรายได้แสดงความจำนงค์ถวายที่ดินเพื่อสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่เมื่อผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้ว ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า สถานที่ที่เรียกว่า “ไร่เชิญตะวัน” อันตั้งอยู่ ณ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย นั้นมีความเหมาะสมที่สุด เพราะมีเนื้อที่กว้างขวางกว่า ๒๐๐ ไร่ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็ร่มรื่น มีทั้งแหล่งน้ำ ขุนเขา อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี การเดินทางไปมาก็สะดวกด้วยไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนมากเกินไป นับว่ามีความพร้อมที่สุด ท่านว.วชิรเมธี จึงได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน” และเริ่มเข้ามาพัฒนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ ได้แก่ ส่งเสริมการศึกษา, เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล, ร่วมใจพัฒนาสังคม และสร้างค่านิยมแห่งสันติภาพ และได้มีการเริ่มจัดหลักสูตรสอนสมาธิภาวนาแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
 
   
 
   
  วัดร่องขุ่น
     ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง
ภูชี้ฟ้า
     ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงามเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาค้างแรมบริเวณบ้านร่มฟ้าทองทางห่างจากจุดชมวิวประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วจะเดินขึ้นภูชี้ฟ้าเพื่อไปชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางจะพบแปลงปลูกป่านางพญาเสือ ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นเสี้ยวดอกขาวรอบภูชี้ฟ้าจะออกดอกบานเต็มเชิงเขา
 
   
 
   
  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย
     อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 กม. บนเส้นทางเชียงราย – แม่จัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (เข้าไปทางด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) สร้างถวายสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เป็น 1 ใน 7 แห่ง ของสวนสมเด็จฯ ที่มีการสร้างถวาย มีพื้นที่ที่เป็นหนองน้ำ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หนองบัวใหญ่ จำนวน 23 ไร่ และพื้นที่ที่เป็นสวนดอกไม้ 397 ไร่ สวนดอกไม้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นเนินเขาและมีศาลาพักผ่อนที่อยู่บริเวณสวนดอกไม้ ซึ่งภายในสวนมีทัศนียภาพสวยงาม และเป็นสถานที่ที่น่าไปพักผ่อนหย่อนใจ
 
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
     เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ. ศ. 2542 – พ.ศ. 2545 เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2548 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นเสมือนประตูเปิดสู่โลกอันลึกลับของพืชชนิดนี้ จากความมืดมนน่าหวาดกลัว สู่ความแจ่มจรัสและรู้แจ้ง พื้นที่ 5,600 ตารางเมตรแสดงลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจาธรรมชาติวิทยาของฝิ่น การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าสมัยจักรวรรดินิยม เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้สงครามฝิ่นอันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงค์แมนจู ความชาญ
 
   
ฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกและการควบคุมปัญหาฝิ่น ยาเสพติดเริ่มใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันในรูปแบบของยามหัศจรรย์ หอฝิ่นได้นำเสนอสนธิสัญญาฝิ่น กฎหมายเกี่ยวกับฝิ่น องค์การที่แก้ไขปัญหานี้ ความขัดแย้งและการพัวพันอาชญากรรม ผลกระทบที่เลวร้ายของยาเสพติดที่ทำให้ผู้เสพไม่สามารถต่อต้านได้ มาตรการควบคุมและปราบปรามยาเสพติด และกรณีศึกษาที่นำเสนอทางเลือกและโอกาสที่จะต่อสู้กับความเย้ายวนจากสารเสพติด หอฝิ่นได้จัดแสดงอุปกรณ์การสูบฝิ่น การขายฝิ่น ชมภาพถ่าย ภาพยนต์และวีดิทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับและยาเสพติดจากหลายประเทศทั่วโลก
 
   
  วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
     อยู่ในท้องที่ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ครอบคลุมหัวดอยนางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอน ท้องที่รับผิดชอบของตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร่ มีพื้นที่สำหรับบริการนักท่องท่องอยู่ 2 แห่งคือ 1.บริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง มีเนื้อที่ 12 ไร่ ตั้งอยู่ท้องที่บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นที่ตั้งสำนักงาน 2.บริเวณขุนน้ำนางนอน มีเนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่ท้องที่บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
ดอยตุง (พระตำหนัก , สวนแม่ฟ้าหลวง)
     สัมผัสความสงบงามของธรรมชาติบนยอดดอยที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑,๖๓๐ เมตร ชมดอกไม้บานในม่านหมอก ณ
สวนแม่ฟ้าหลวงเยือนพระตำหนักดอยตุงและหอแห่งแรงบันดาลใจสักการะพระธาตุดอยตุง…ปฐมเจดีย์แห่งดินแดน
ล้านนาและชมทิวทัศน์งดงามในมุมมองสุดสายตาบนสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวน
ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม บานสะพรั่งไปด้วยไม้ดอกนานพันธุ์และไม้ประดับหลากสีได้ชื่อว่าเป็นสวนไม้ดอก
ไม้ประดับที่งดงามที่สุดในภาคพื้นแปซิฟิคตั้งอยู่บนเนินเขาพื้นที่ ๒๔ ไร่ ใกล้พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ “สมเด็จย่า”เพื่อทรงงาน “โครงการพัฒนาดอยตุง”
 
   
 
   
  ดอยวาวี-ดอยช้าง
     ขึ้น “ดอยวาวี” รักกาแฟเสียดายชา ต้องเสน่ห์มนต์ตรา...ซากุระบาน กลางฤดูเหมันต์ สายลมหนาวพัดยะเยือก.. มีบ้างบางคนเมื่อลมหนาวมาเยือน จิตใจมักอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ส่วนบางคนกลับรู้สึกหัวใจอบอุ่นพร้อมทั้งอยากเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติอันหนาวเหน็บตามดอยสูง ภูสวย ....แม้จะยิ่งสูงยิ่งหนาว แต่ยิ่งสูงยิ่งหนาวถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ แม้จะยิ่งสูงยิ่งท้าทาย แต่ความท้าทายในหลายพื้นที่มีความงดงามปรากฏอยู่ เฉกเช่นดัง “ดอยวาวี” ใน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่นับเป็นหนึ่งในดอยที่มีบรรยากาศโรแมนติกไม่ใช่น้อย เพราะดอยแห่งนี้ยามหน้าหนาว ดอกซากุระจะพากันผลิดอกบานย้อมบริเวณที่ปลูกเป็นสีชมพูสดใส ดูเพลินใจ เพลินตา
ดอกซากุระที่นี่ไม่ใช่ดอกซากุระจากแดนอาทิตย์อุทัยหากแต่เป็นซากุระเมืองไทยหรือต้นนางพญาเสือโคร่งที่ยามคลี่กลีบแย้มบานพร่างพราวเต็มต้น ความงดงามไม่ได้เป็นรองซากุระจากแดนอาทิตย์อุทัยแต่อย่างใด ซากุระเมืองไทยเป็นพันธุ์ไม้ป่าตระกูลเดียวกับบ๊วย ท้อ พลัม เชอรี่ หรือ ซากุระ พบในที่สูง อากาศหนาวเย็นตามยอดดอยในภาคเหนืออย่าง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน ซึ่งปัจจุบันตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆ แห่งจะมีซากุระจะมีซากุระเป็นนางเอกชูโรงในหน้าหนาว อาทิ ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอินทนนท์ ขุนวาง แม่จอนหลวง
 
ดอยแม่สลอง
     ดอยแม่สลองตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาวชายแดนไทย-พม่าเป็นถิ่นฐานของชาวจีนที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม จะมีดอกซากุระหรือดอกพญาเสือโคร่งบานสพรั่งทั้งดอย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ สุสานนายพลต้วน พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีชมไร่ชาและสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ หมู่บ้านสันติบุรี เป็นชุมชนชาวจีนกลุ่มนายพลต้วนแห่งกองพล ๙๓ กองทัพก๊กมินตั๋งของจีนคณะชาติที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยแม่สลอง ปัจจุบันเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารจีนยูนนาน สวนชาและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เช่น สุสานนายพลต้วน
 
   
 
   
  สามเหลี่ยมทองคำ
     บริเวณชายแดนรอยต่อ ๓ประเทศ ไทย ลาว พม่า ริมฝั่งแม่น้ำโขงชื่อก้องโลกแห่งนี้มีชื่อว่า“สามเหลี่ยมทองคำ
”ในอดีตเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและผลิตยาเสพติดที่ส่งกระจายไปทั่วโลกแต่ปัจจุบันสามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงรายมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับานาชาติสามเหลี่ยมทองคำมีท่าเรือบริการนักท่องเที่ยว
จากจุดนี้สามารถนั่งเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและข้ามไปเที่ยวเกาะดอนซาวของประเทศลาว บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
ในฝั่งของประเทศลาว กลุ่มทุนชาวจีนได้เช่าพื้นที่จากรัฐบาลลาว พัฒนาเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ”
ประกอบด้วย กาสิโนขนาดใหญ่ บ้านพักตากอากาศ สนามบิน ท่าเรือ สนามกอล์ฟ โรงแรม สถานบันเทิง นิคม
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
 
วัดห้วยปลากั้ง
     วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๓ หมู่ ๓ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นวัดร้างเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ ประวัติไม่ทราบชัดเจน ลักษณะภูมิประเทศ ทิศเหนือจดพื้นที่ ต.บ้านดู่ ทิศใต้จดแม่น้ำกก ต.รอบเวียง ทิศตะวันออกจดพื้นที่หมู่ ๒ ต.ริมกก (บ้านใหม่) ทิศตะวันตกจด ต.แม่ยาว - สิ่งปลูกสร้างที่งดงามอลังการของวัดห้วยปลากั้งก็คือ พระมหาเจดีย์ ๙ ชั้น “พบโชคธรรมเจดีย์” รูปทรงแปลกตาไม่เหมือนเจดีย์อื่น ๆ ลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะคล้ายของจีนผสมผสานศิลปะล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรประดิษฐานโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ บันไดทางขึ้นสองฟากเป็นมังกรทอดยาว ภายในเจดีย์ชั้น ๑ มีพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้ แต่ละชั้นในเจดีย์มีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่เรียงราย ปัจจุบันกลายเป็น “สิ่งมหัศจรรย์” และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งใน จ.เชียงราย นอกจากนี้ทางวัดมีโครงการก่อสร้างรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ พระวิหารพบโชค บ้านเด็กกำพร้าและถาวรวัตถุอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย
 
   
 
การเดินทาง      
       
จากตัวเมืองเชียงรายมาถึง โรงแรม ช.พาเลช ระยะทาง 60 กิโลเมตร
จากสนามบินแม่ฟ้าหลวงมาถึง โรงแรม ช.พาเลช ระยะทาง 50 กิโลเมตร
ห่างจากตลาดท่าขี้เหล็ก (ไทย-พม่า) ระยะทาง 800 เมตร
ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำ ระยะทาง 30 กิโลเมตร
ห่างจากดอยตุง ระยะทาง 35 กิโลเมตร
ห่างจากดอยแม่สลอง ระยะทาง 93 กิโลเมตร
ห่างจากวัดร่องขุ่น ระยะทาง 95 กิโลเมตร
ห่างจากวัดถ้ำป่าอาชาทอง ระยะทาง 45 กิโลเมตร
ห่างจากไร่ชาฉุยฟง ระยะทาง 50 กิโลเมตร
ห่างจากห้วยปลากั้ง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
ห่างจากไร่บุญรอด ระยะทาง 100 กิโลเมตร
ห่างจากภูชี้ฟ้า ระยะทาง 350 กิโลเมตร